default logo
Client:
Date:januari 02, 2024

Oostakker oogst … een gezamenlijke moestuintest

In het kader van het Wijkbudget Gent dienden we in 2022 een project in ter waarde van € 53 600 met als doel een gezamelijke moestuin aan te leggen op het domein van Campus Wolfput. 

Een toegankelijke tuin waar buurtbewoners met groene vingers samen met onze bewoners werken: zaaien, planten, kweken, oogsten.
Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Sociale inclusie als een vanzelfsprekendheid. We zetten in op een warme samenleving, sociaal ondernemerschap, inclusie en duurzaamheid.

Enkele ideeën uit het project:

  • Perceeltjes waarop we moestuinieren in de vier seizoenen met mogelijks ook een serre
  • Samen beslissen over het doel van de oogst
  • Soep (en/of andere producten) verkopen via onze foodtruck
  • Onze foodtruck (eigendom Mozaïek) die in een deelsysteem ook kan gebruikt worden door buurtbewoners en organisaties in Oostakker
  • Workshops over ecologisch tuinieren en koken voor buurtbewoners
  • Samenwerken met de kinderen van de lagere scholen in de buurt door hen deel te laten nemen aan workshops in en rond de moestuin

Het project werd door stad Gent goedgekeurd en er werd volop begonnen met de voorbereidingen. Eind januari 2024 starten we met het definitieve ontwerp en de aanleg van de BUURTMOESTUIN in de Wolfputstraat.

We doen dat met een groep tuiniers die zal bestaan uit medewerkers van Mozaïek en buurtbewoners. Deze groep zal een traject volgen onder begeleiding van VELT-begeleider Jan Vanoppen. Ze leren over ‘ecologisch tuinieren’ en starten met de moestuin.

Wordt zeker vervolgd …