default logo

Missie en visie

Samen met de persoon met een beperking, zijn familie en netwerk realiseren we een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. We leggen nadruk op ontplooiing van de eigen mogelijkheden en krachten van de cliënt en houden rekening met de beperkingen en grenzen.

Het unieke samenspel van alle belangrijke elementen in het leven van de cliënt is onze leidraad. In dialoog met alle betrokkenen ontwikkelen we creatief zorg op maat, zo gewoon mogelijk en waar nodig toch bijzonder.

Als professionele organisatie bieden we kwaliteitsvolle zorg. Onze medewerkers zijn hierbij onze kracht. Vrijwilligers zijn extra hart en handen.

Als sociaal ondernemer starten we vernieuwende initiatieven op als antwoord op maatschappelijke uitdagingen in de zorg voor mensen met beperkingen. Tevens zetten we in op samenwerking met partners in de regio.

Professioneel

Onze werking wordt gedragen door deskundige en geëngageerde medewerkers. Zij werken doelgericht en planmatig.

Wij bieden zorg op maat, niet meer of minder, zo gewoon mogelijk en waar nodig toch bijzonder.

 

Hartelijk

Voor ons is ieder mens uniek en waardevol.

We ondersteunen met hart en ziel, delen vreugde en verdriet. Attent en zorgzaam zijn we elkaar nabij.

Autonoom

Wij geloven in onze  krachten en mogelijkheden. We stimuleren initiatief en verantwoordelijkheid en zetten in op talent en creativiteit.

Verbonden

Iedere mens groeit in verbondenheid.
Wij stimuleren solidariteit.

Wij zetten in op gedeelde zorg. Wij overleggen met de cliënt, zijn gezin en zijn netwerk als evenwaardige partners en streven naar een hechte samenwerking.

 

Open

We zijn gastvrij, toegankelijk en laagdrempelig.
Met open geest laten we ons verrassen en inspireren door nieuwe verhalen.

We gaan graag nieuwe uitdagingen aan, met respect voor het verleden en zorg voor de toekomst.

 

Integer

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.
We zijn eerlijk en oprecht. Het onmogelijke beloven we niet.