default logo

Historiek

In het begin van de jaren ’70 zoeken enkele ouders dagondersteuning voor hun zoon of dochter.  Voordien was het bijna evident dat hun kind na schooltijd in een tehuis terecht kwam of thuis bleef wonen. In het Gentse was er nauwelijks een andere keuze.

Vanuit die concrete nood vraagt Mozaïek een erkenning aan voor 30 personen dagcentrum.  In 1975 wordt op private basis, een dagcentrum voor 12 jongvolwassenen met een beperking gestart, een huis in de rij in de Warnefordstraat te Sint Amandsberg.

Het dagcentrum werd al snel te klein. In 1977 kregen we een uitbreiding van de erkenning met 20 personen. Er werd op 1 september gestart met een tweede huis: de Keizer Karelstraat te Gent. 

In 1981 volgt de verhuizing naar Oostakker. Op dat moment heeft Mozaïek reeds een erkenning voor 60 plaatsen dagcentrum. Vanuit het geloof in de kracht van arbeid ontstaat dan de atelierwerking.

1991 betekent de start van een nieuwe pijler in het aanbod: woonondersteuning. Twintig bewoners vinden een tweede thuis in de Wolfputstraat 110.

In 1997 opent Mozaïek haar deuren voor 45 bewoners in 5 gloednieuwe woningen. Tegelijkertijd start Beschermd Wonen voor 4 bewoners. Zo ontstaat een gedifferentieerd aanbod. In 2005 verhuizen de eerste bewoners met 24-uursondersteuning naar een huis in de straat. Vanaf dat moment groeit Beschermd Wonen gestaag. In 2019 begeleiden wij 27 bewoners in deze vorm van woonondersteuning.

2016, een nieuwe campus voor dagondersteuning te Gent, achter het Sint Pietersstation: campus Leeuwerik. Drie ateliers verhuizen naar een nieuwe stek.

In 2018 is een nieuwe samenwerking een feit. Monah, een samenwerking tussen CAR Oostakker en Mozaiek, neemt de zorg op voor mensen met een NAH. Om budgettaire redenen moesten we met spijt deze werking einde 2021 stopzetten.

In het voorjaar van 2018 startte de bouw van een nieuwe woning waar vanaf oktober 2019 8 mensen met een sterk individuele woonvraag kwamen wonen. Twee daggroepen van de dagondersteuning kregen in augustus 2019 in dit nieuwe gebouw hun aangepaste leefruimte. 

Begin 2023 voelden we vanuit enkele knelpunten in het wonen de grote nood tot uitbreiding en reorganisatie aan. Een van de daggroepen verhuisde in september naar het dagcentrumgebouw en maakte zo plaats voor een bijkomende woning op campus Wolfput, woning 7.
Begin oktober opende een nieuwe campus voor de dagondersteuning: campus Sint-Amandsberg. Een nieuwe werkplek voor een 30 tal cliënten.

Mozaïek groeit gestaag … we kijken al uit naar 2025, ons 50-jarig bestaan!