default logo

Onze projecten

Dankzij gulle mensen en vele giften hebben we al veel kunnen doen. Elke donatie is gebruikt voor verbeteringen en aankopen ten behoeve van onze cliënten. Het heeft ons ook de kans gegeven om ons aanbod te vergroten.

We zijn erg dankbaar voor de steun en het vertrouwen dat u in ons heeft.

We kunnen niet alle aankopen hier opnoemen, maar we willen toch graag enkele grotere projecten waar we momenteel aan werken of die we hebben kunnen realiseren dankzij uw steun met u delen.

 

Onze projecten