Bestuursorgaan

De leden van het bestuursorgaan zijn:

Dhr. Marc Colson

de leden:
Dhr. Bart Adriaens
Dhr. Jacques Adriaens
Dhr. Roland Ingels
Mevr. Tania Pien

Dhr. Jan Scheiris
Dhr. Pieter Vanvolsem

de waarnemer uit de gebruikersraad:
Dhr. Jozef Van Conkelberge