Gebruikersraad

De gebruikersraad is een collectief overlegorgaan dat de betrokkenheid van de gebruikers/wettelijk vertegenwoordigers waarborgt in de werking van Mozaïek en dit in een geest van respect en vertrouwen.

De leden van de gebruikersraad komen minstens drie maal per jaar samen.

De gebruikersraad voor de periode van 2019 – 2023 bestaat uit

Voor de woonondersteuning:
  • Dhr. Guy Beaucarne (oom van Benjamin De Deken) 
  • Mevr. Marijke De Reu (zus van Dirk De Reu)
  • Mevr. Liliane Gijselinck (moeder van Dominique Rombaut)
  • Dhr. Wilfried Provoost (vader van Annelies Provoost)
  • Dhr. Jozef Van Conkelberge (broer van Wim Van Conkelberge) – waarnemer in de  Raad van Bestuur
  • Dhr. Pascal Van Melkebeke (vader van Lisa Van Melkebeke) – secretaris
  • Dhr. Yvan Van Praet (vader van Milan Van Praet) – voorzitter

 

Voor de dagondersteuning:
  • Mevr. Martine Goudsmit (zus van Nicky Van Kerrebroeck) – lid van de interne klachtencommissie
  • Mevr. Mia Van Rentergem (moeder van Jeroen Daeyaert)

 

Met vragen of zorgen kunt u terecht bij een van de leden of via mail: gebruikersraad@dc-mozaiek.be