default logo

Collectief overleg

Mozaïek organiseert collectieve inspraak via de gebruikersraad. Deze bestaat uit gebruikers of hun vertegenwoordigers die de belangen van de gebruikers bewaken en verdedigen. Zij kunnen vragen stellen en adviezen geven aan de directie en de beheerders van Mozaïek. Voor belangrijke wijzigingen, zoals de invoering en opvolging van woon- en leefkosten, is overleg met het collectief overlegorgaan verplicht.

De leden van de gebruikersraad worden voor 4 jaar gekozen. Zij komen minstens drie maal per jaar samen.

De gebruikersraad voor de periode van 2023 – 2027 bestaat uit:

 • Dhr. Guy Beaucarne 
 • Mevr. Kristien Buyle
 • Mevr. Marijke De Reu 
 • Mevr. Liliane Gijselinck
 • Mevr. Martine Goudsmit- lid van de interne klachtencommissie
 • Dhr. Wilfried Provoost
 • Dhr. Jozef Van Conkelberge – vertegenwoordiger op het bestuursorgaan
 • Dhr. Pascal Van Melkebeke – secretaris – penningmeester
 • Dhr. Yvan Van Praet – voorzitter
 • Mevr. Mia Van Rentergem
 • Dhr. Ivan Verbeke

 

Met vragen of zorgen kunt u terecht bij een van de leden of via mail: gebruikersraad@dc-mozaiek.be