default logo

Gebruikersraad

De gebruikersraad vertegenwoordigt de belangen van alle gebruikers en realiseert collectieve inspraak en participatie, in een geest van respect en vertrouwen.

De leden van de gebruikersraad komen een viertal keer per jaar samen.

De gebruikersraad voor de periode van 2015 – 2019 bestaat uit

  • Voorzitter Marc Van Helleputte, vader van Koen (houtatelier)
  • Secretaris Pascal Van Melkebeke, vader van Lisa  (semi-atelier)
  • Afgevaardigde in de Klachtencommissie: Annemie Vandermeersch, zus van Raf (woning 1, houtatelier) – overleden
  • Waarnemer gebruikersraad Jozef Van Conkelberge, broer van Wim (woning 1, houtatelier)
  • Tania Snoeck, schoonzus van Els Schepens (papieratelier, begeleid werken)
  • Armand Bulté, vader van Luc (woning 1)
  • Liliane Gijselinck, moeder van Dominique Rombaut (houtatelier)
  • Mia Van Rentergem, moeder van Jeroen Daeyaert (papieratelier)
  • Yvan Van Praet, vader van Milan (woning 6, groep 4)

Met vragen of zorgen kunt u terecht bij

Marc Van Helleputte (voorzitter): 0498/04.50.17 of via mail: gebruikersraad@dc-mozaiek.be