Stages

Mozaïek biedt boeiende stageplaatsen aan voor studenten uit diverse richtingen en met verschillende opleidingsniveaus. Studenten krijgen de kans om de schoolse theorie op een leerrijke en aangename manier om te zetten in de praktijk. Ook personen die les volgen in het volwassenenonderwijs zijn welkom.We zorgen voor een degelijke en gestructureerde begeleiding. Elke stagiair heeft een eigen mentor die regelmatig overlegt met de school.

Voorwaarden om te mogen starten:

  • Contract moet in orde zijn
  • in bezit van attest hepatitis B (via de huisarts)
  • in bezit van medisch attest arbeidsgeschiktheid (via de school)
  • Voor volwassen stagiairs: Uittreksel uit het strafregister (attest van goed zedelijk gedrag) (aan te vragen bij de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister)

Mozaïek overlegt elk jaar opnieuw met de teams in woon- en dagondersteuning welke soort stages ze willen begeleiden. We kijken daarbij naar de context van het team en naar de cliënten.

Contact: stage@dc-mozaiek.be

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn alle stageplaatsen ingenomen.