default logo

Over Mozaïek

Samen met de persoon met een beperking, zijn familie en netwerk realiseren we een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. We leggen nadruk op ontplooiing van de eigen mogelijkheden en krachten van de cliënt en houden rekening met de beperkingen en grenzen.

Het unieke samenspel van alle belangrijke elementen in het leven van de cliënt is onze leidraad. In dialoog met alle betrokkenen ontwikkelen we creatief zorg op maat, zo gewoon mogelijk en waar nodig toch bijzonder.

Als professionele organisatie bieden we kwaliteitsvolle zorg. Onze medewerkers zijn hierbij onze kracht. Vrijwilligers zijn extra hart en handen.

Als sociaal ondernemer starten we vernieuwende initiatieven op als antwoord op maatschappelijke uitdagingen in de zorg voor mensen met beperkingen. Tevens zetten we in op samenwerking met partners in de regio.