default logo

Recyclage Gantoise

 

In 2022 lanceerde Stad Gent de tweede editie van de wedstrijd Circuit Circulair. De jury selecteerde tien projectideeën voor een begeleidingstraject in vaardigheden rond ondernemerschap en circulaire strategieën. De meest beloftevolle laureaten gaan met hun businessidee aan de slag en krijgen hiervoor samen een subsidiebedrag van 70.000 euro. 

Mozaïek was met ‘Recyclage Gantoise’ een van de winnaars. Een woordje uitleg …

“In onze ideale wereld is er een centraal gelegen infrastructuur waar de Gentse ziekenhuizen materialen naartoe brengen via een georganiseerd circulair transport”.

Wat is precies het plan?

Mozaïek vzw is een organisatie die dag- en woonondersteuning biedt aan mensen met een beperking, wonende in Groot Gent en omliggende gemeenten. 

Onze organisatie werkt al enkele jaren aan de verwerking van polypropyleen pre-operatieve sterilisatiedoeken voor 3 Gentse ziekenhuizen: AZ St Lucas, AZ Maria Middelares en UZ Gent. Op die manier dragen we bij aan de circulaire economie én creëren we de mogelijkheid tot maatschappelijk zinvolle arbeid voor onze kwetsbare medemens. 

Alle doeken gaan stuk voor stuk door de handen van de cliënten. Zij verwijderen al het stickermateriaal waardoor de doeken perfect verwerkt kunnen worden tot grondstoffen voor de automotiv-industrie. 

In de toekomst willen we uitbreiden in 3 richtingen: 

  • Meer recycleerbare stromen verwerken uit ziekenhuizen 
  • Meer Gentse ziekenhuizen laten deelnemen 
  • Meer sociale organisaties laten meewerken, want samen staan we sterker.  

Hoe pakken we het aan?

We geloven sterk in het ontwikkelen van de waardeketen vanuit onszelf als sociale partner. We willen mee van binnenuit ontwikkelen, creëren, stimuleren, enthousiasmeren. Binnen de organisatie stelden we een team samen dat dit project ter harte neemt en verder ontwikkelt. We gebruiken hiervoor een deel van de middelen uit het project Circuit Circulair. 

Concreet? 

  • We willen met het UZ Gent als groot ziekenhuis, EnAdvis als milieu-adviseurs en Stad Gent als verbindende overheid een samenwerkingsmodel ontwikkelen waaraan anderen kunnen deelnemen en dat andere steden ook kunnen toepassen. 
  • In het najaar starten we in samenwerking met UZ Gent met het recycleerbaar maken van pipetpuntbakjes  (door de verschillende onderdelen van elkaar te scheiden). We onderzoeken ook de mogelijkheden om zogenaamde ‘natte stromen’ uit het ziekenhuis te verwerken (paracetamolpotjes, fysiologische zoutoplossing-infuuszakken, …). 
  • Door in te zetten op bekendmaking, breiden we beetje bij beetje de groep meewerkende ziekenhuizen uit én gaan we samenwerkingen aan met andere sociale organisaties. 
  • Daarnaast zoeken we partnerschappen buiten de sociale sector. Naast recycling, willen we inzetten op de andere R-en uit het 7 R-model

Wat wordt de grootste uitdaging? 

We willen een logische en duurzame stroom uitbouwen. Logistiek wordt dit een uitdaging op verschillende vlakken: 

  • Ziekenhuizen moeten strikt gescheiden inzamelen. We zetten in op het meenemen van ziekenhuismedewerkers in de duurzame visie en filosofie.  
  • In alle organisaties en bedrijven is ruimte duur. Voldoende stockageruimte vinden, voor zowel de aangevoerde als verwerkte materialen blijft een grote puzzel. 
  • Hoe organiseren we de wekelijkse ophalingen op de meest milieuvriendelijke manier? 

Van welke toekomst dromen we?

In onze ideale wereld is er een centraal gelegen infrastructuur waar de Gentse ziekenhuizen materialen naartoe brengen via een georganiseerd circulair transport. Verschillende sociale partners komen ter plekke meewerken of halen er materialen op om te verwerken in de eigen organisatie. 

Het wordt een circulaire ontmoetingsplek waar verschillende partners elkaar kunnen vinden en kennis uitwisselen, samen zoeken naar waardevollere verwerkingen van materialen, hergebruik, …   

Misschien… Hopelijk… zeker wenselijk. 

Vertel het door, want…

Hoe meer mensen het weten, hoe meer we samen kunnen nadenken en hoe inclusiever we kunnen meebouwen aan een duurzame, groene, circulaire wereld. 

Kwetsbare medemensen zijn op deze manier een belangrijk en onontbeerlijk onderdeel van deze keten.