Client:
Date:februari 20, 2023

Alsmaar meer voorziening zitten op hun tandvlees!

Steeds meer organisaties en instellingen in de welzijnssector zitten in de rode cijfers. Dat zegt Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, in het VRT-programma “De markt”. Instellingen voor kinderopvang, jeugdhulp of gehandicaptenzorg worstelen met snel stijgende kosten, maar moeten het al 10 jaar doen met hetzelfde, niet-geïndexeerde potje werkingsmiddelen. De roep uit de sector klinkt dan ook luid en duidelijk: “Stop de negatieve spiraal.”

Met de pot van de werkingsmiddelen worden onder meer de stijgende energie- en voedingskosten betaald, maar die werkingsmiddelen zijn al tien jaar niet meer geïndexeerd door de Vlaamse overheid. 

“Heel concreet: als we 10 jaar geleden 100 euro werkingsmiddelen kregen, zouden die vandaag door de indexering 132 euro moeten bedragen. Maar spijtig genoeg is dat nu nog 92 euro”, legt Hendrik Delaruelle uit, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond. Zijn federatie vertegenwoordigt 750 voorzieningen in de sector van de kinderopvang, jeugdhulp en ondersteuning voor mensen met een handicap. “Dat betekent dat we onze werkingsmiddelen in die periode met 30 procent hebben zien verminderen.”

De hele welzijnssector lijdt onder de niet-indexering van de werkingsmiddelen, klinkt het. “Ik hoor van onze leden uit de gehandicaptensector en de jeugdhulp dat het altijd maar moeilijker wordt om die werking op een goede manier rond te krijgen”, zegt Delaruelle. “In de gehandicaptensector hebben we het ook bevraagd: daar zit 1 op de 3 voorzieningen in de rode cijfers. Ik hoor dezelfde aantallen in de jeugdhulp.” En nee, dat heeft niets te maken met “een gebrek aan beleidsvoerend vermogen”, voegt hij daar aan toe. “Wij zijn sociale ondernemers. We zullen de kosten optimaliseren waar het kan, maar we zijn ook welzijnsgericht, waardoor we niet zomaar eender welke maatregel kunnen nemen: ons eerste doel is kwaliteitsvolle zorg aan onze mensen geven.”

De inspanningen die Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) het voorbije jaar gedaan heeft voor de sector – een energiepremie, ondersteuning voor bouwen en gesubsidieerd bouwen en een betere financiering voor het personeel van de kinderopvang – worden zeker geapprecieerd, zegt Delaruelle. Maar zonder die maatregelen zouden nog meer organisaties in de problemen zitten. Die indexsprongen van de werkingsmiddelen moeten daarom nu echt stoppen, vindt hij.

“De welzijnssector vraagt zelfs geen indexering met terugwerkende kracht, enkel een stop aan de negatieve spiraal van niet-indexeringen.”

Minister Crevits beaamt dat de werkingsmiddelen al enige tijd niet geïndexeerd worden, omdat zo bij het begin van de legislatuur is afgesproken. “Uiteraard worden de lonen – die Vlaamse overheid ook betaalt – wel geïndexeerd”, merkt de minister op.

Bovendien, zo gaat de minister voort,  heeft de Vlaamse regering eind vorig jaar beslist om om bijna 70 miljoen euro vrij te maken, zodat de welzijnsvoorzieningen de uitzonderlijk sterk gestegen energieprijzen en andere kosten kunnen betalen. “Volgens onze berekeningen vangt dit bedrag de inflatie ongeveer op”, maakt Crevits zich sterk. 

Crevits zegt dat het de bedoeling is om dit jaar die oefening opnieuw te maken. “Maar op termijn – wellicht de volgende legislatuur – moeten we voor alle voorzieningen bekijken of de werkingsmiddelen weer geïndexeerd kunnen worden”, besluit ze.

“Er moet dringend een einde komen aan de afbraak van de welzijnssector”

“Al jarenlang zijn er noodkreten die geen gehoor krijgen van de Vlaamse regering”, zegt Groen-co-voorzitter Jeremie Vaneeckhout. Het is dan ook simpel voor het Vlaams Parlementslid. “Zorg dat de werkingsmiddelen de koopkracht volgen en voer de automatische indexering van de werkingsmiddelen met onmiddellijke ingang in. Er moet dringend een einde komen aan de afbraak van de Vlaamse welzijnssector. Het beleid staat in pijnlijk contrast met de noden, en vooral met het engagement van alle welzijnsmedewerkers die op het terrein het verschil maken.”

Ook Hannes Anaf, Vlaams Parlementslid voor Vooruit, wijst de christendemocraten met de vinger. “Na 20 jaar CD&V op welzijn is het een grote puinhoop. De sector wordt gewoon stilletjes doodgeknepen.” 

“Ze moeten dus steeds meer doen met minder. En op een bepaald moment is het echt op. Dat moment zijn we intussen al lang voorbij. Wat nu nodig is, zijn structurele investeringen.”

 

(bron: VRT nws 21/2/2023)