Kurk, een lang verhaal met een episode in Mozaïek

Samenwerken met de Vlaspit
De Vlaspit vzw is een sociaal tewerkstel-lingsinitiatief in het centrum van Scher-penheuvel dat zich richt tot mensen die moeilijk geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt.
Het kurkrecyclageproject
In 2011 startte De Vlaspit met het recy-clageproject ‘Recycork’. Kurkafval, voor-namelijk wijnkurken, worden ingeza-meld over heel België en nadien verma-len tot kurkgranulaat. Dit granulaat wordt verkocht als natuurlijk isolatiema-teriaal, grondbedekkingsmateriaal of voor nog andere toepassingen.
Mozaïek werkt sinds enkele maanden mee aan dit kurkproject.
Waar komt kurk vandaan?
Kurk wordt vervaardigd uit de schors van de kurkeik, afkomstig uit het Middeland-se—Zeegebied (Spanje, Portugal, Corsi-ca). Deze grondstof is slechts in beperkte mate beschikbaar. De schors, eens ver-wijderd, groeit zeer langzaam weer aan: nadat een boom geplant is duurt het 25 jaar vooraleer de schors een eerste maal kan geoogst woorden. Vervolgens heeft de boom opnieuw 10 jaar nodig om een bruikbare schors te laten groeien.
Waarvoor gebruikt men kurk?
Kurk wordt vooral gebruikt voor het af-sluiten van flessen (wijn, champagne…) en voor de vervaardiging van schoenzo-len, reddingsboeien, onderleggers, vloer- en wandtegels… Sedert verschillende jaren wordt kurk ook gebruikt als isola-tiemateriaal: het is een goede thermi-sche en akoestische isolator. Het is zeer goed vuurbestendig en antistatisch (het houdt geen stof vast). Het is soepel, elastisch en ondoordringbaar.

Waarom kurken recycleren ?

 • Kurk is een natuurlijk materiaal van hoge kwaliteit en vergaat dus niet gemakkelijk. Het kan dus beter her-gebruikt worden.
 • Door hergebruik kan men kurkboom-gaarden beter in stand houden.
 • Kurken verzamelen vormt een actie-ve bijdrage tot de afvalbeperking.
 • Kurkrecyclage biedt werk aan langdu-rig werklozen en personen met be-perking.

 

Inzamelmodel
Afvalintercommunales zijn partners van Recycork, net als voorzieningen voor personen met beperkingen en organisa-ties zoals Kringwinkels, Beweging.net, CoCork en Natuurpunt. Sinds enkele maanden is ook Mozaïek een partner.
De kurken worden opgeslagen in zakken die door De Vlaspit ter beschikking wor-den gesteld van de ongeveer 100 inza-melpunten. Uit kosten- en efficiëntie-overwegingen wordt er getracht de inza-melronden zo op te stellen dat inzame-ling van kurk en levering van kurkgranu-laat gecombineerd kunnen worden en dat de vrachtwagen zoveel mogelijk be-laden wordt.
Wat kan u doen?
Kurk deponeren in de tonnetjes die je op beide campussen vindt.

 • Kurken stoppen (van wijn of bier)
 • Onderleggers in kurk
 • Overschotten van kurk op rol of kurk-isolatie
 • alle andere voorwerpen van zuivere kurk: zonder metaal, leer, hout, gips, plaaster,… eraan
 • Synthetische kurken en portokurken (met plastiek dop) zijn toegelaten
 • Geen metalen: bindijzers, capsules, draaistoppen, beschermkappen, enz.
 • Geen wand- en vloerbekleding

 

Je kan familie, vrienden, kennissen en buren hiervoor warm maken! In principe brengen verzamelaars hun buit zelf naar Mozaïek, maar we hopen stiekem dat er kurkambassadeurs opstaan die de kurk willen meebrengen van personen uit zijn/haar netwerk, of misschien van een restaurant uit de buurt of de school…
Wat doet Mozaïek?
Groep 1 en de winkel maken de tonne-tjes leeg, sorteren de kurk en verpakken deze in de daartoe bestemde verzamel-zakken die de Vlaspit komt halen.
Mozaïek voorziet flyers en affiches die te krijgen zijn aan het onthaal.