Fondsenwerving

Aangepaste zorg bieden kost veel geld.
Wij zijn vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en kunnen hierdoor rekenen op een basistegemoetkoming.

Daarnaast hebben we ook onze sponsors hard nodig. Zij zorgen voor dat extraatje dat we kunnen bieden aan onze cliënten. Een aangepaste fiets, de inrichting van een ontspanningsruimte, een mooi verzorgde tuin, …

We kiezen er resoluut voor om ontvangen sponsorbedragen/giften steeds te besteden aan projecten die een rechtstreekse meerwaarde bieden aan onze cliënten.

In 2022 ging dit naar de plaatsing en inrichting van een rust – en ontspanningsruimte voor de bewoners en naar post-corona verwendagen voor alle cliënten. 

In 2023 willen we graag met een foodtruck de baan op, hiervoor kregen we al een mooi bedrag en steun van fonds VINCI maar dit zal niet voldoende zijn om dit project helemaal gefinancierd te krijgen. Ook in 2023 komt elke cent dus zeker goed terecht. 

Wil je ons steunen dan kan je storten op onze giftrekening BE92 7370 33356323 met vermelding ‘gift’ en je naam. Het fiscaal attest wordt je automatisch toegestuurd.

 

Arnold en Annik Van Imschoot-De Vinck waren meteen bereid hun locatie ter beschikking te stellen. Op die manier konden we alles aan zeer lage kosten zelf inkopen en dank zij de medewerking van de vrijwilligers, ook van Mozaïek zelf, verliep alles zeer vlot en hopen we dat de opbrengst zo hoog mogelijk is.
Stefaan De Clercq, een van de organisatoren