Een nieuwe dagwerking: MoNah

Sinds 1 maart heeft Mozaïek een nieuwe dagwerking voor mensen met een NAH: MoNah.

Een niet aangeboren hersenletsel – of NAH – is een hersenbeschadiging die leidt tot een plotselinge en duidelijke breuk in de levenslijn. Het leven zoals men het kent of zoals men verwacht dat het verder zou evolueren, wordt ingrijpend verstoord.

Zowel bij volwassenen als bij kinderen kan NAH verschillende oorzaken hebben zoals bv. een ongeval, een tumor, een CVA of beroerte, een hersen(vlies)ontsteking.

De gevolgen ervan kunnen meervoudig en complex zijn. Door het hersenletsel ondervindt men een aantal problemen die zowel opvallend als eerder verborgen kunnen zijn. De lichamelijke en communicatieve gevolgen zijn het meest zichtbaar. Daarnaast kunnen er ook problemen met de aandacht, het geheugen en het redeneren optreden. Een hersenletsel kan ook gevolgen hebben op het vlak van de persoonlijkheid en het emotionele welzijn.

 

Het CAR (Centrum voor Ambulante Revalidatie), onze buren, organiseert reeds lang een werking voor mensen met een NAH, gericht op revalidatie. De revalidatie-zorg is echter beperkt in tijd en heel wat cliënten en hun omgeving vroegen na de revalidatie meer mogelijkheden tot dagondersteuning. In juni 2017 startte een samenwerking tussen Mozaïek en het CAR door het aanbieden van begeleid werken vanuit Mozaïek. Al snel werd echter duidelijk dat er naast een eerder beperkte nood aan begeleid werken een grotere vraag was naar dagondersteuning: een plaats waar cliënten naartoe kunnen komen, waar er mogelijkheid is om deel te nemen aan activiteiten, waar sociale contacten mogelijk zijn …  kortom een warme plek. En dit organiseren we sinds begin maart.

 

In gehuurde lokalen in het WZC Vincenthof bieden we 4 dagen per week dagactiviteiten aan. De 2 begeleiders zoeken samen met de cliënten naar een gepast antwoord op hun vragen, een boeiende zoektocht. Dit is een start, we groeien verder!