Corona nog niet weg!

Zorg goed voor elkaar ❤️ - beweging.net

Sinds het verlengde weekend kampen we met een uitbraak van corona. Gisteren kregen we een 10-tal meldingen van besmette personen, vandaag zagen we dit aantal nog stijgen.  Om niet blind te varen werden vandaag precies 150 personen getest: heel wat medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en enkele bewoners. Het is bang afwachten.

Hopelijk geen bijkomende besmettingen!

Onze cliënten kregen vorige week hun derde prik, waardoor ze normaal gezien maximaal beschermd zijn. Toch noopten de stijgende besmettingscijfers, bij ons maar ook in de maatschappij, ons tot het nemen van enkele drastische maatregelen. Door de vele afwezigheden komt onze werking in het gedrang, goede zorg bieden wordt steeds moeilijker.

Met spijt in ons hart beslisten we dat ons dagcentrum vanaf woensdag 17 november zal gesloten zijn tot en met vrijdag 3 december. Concreet betekent dit dat de cliënten van het dagcentrum en Monah thuis blijven, met uitzondering van enkele kwetsbare cliënten. Contact tussen de bewoners van de verschillende woningen wordt vermeden. De medewerkers van de dagondersteuning worden aan een woning of beschermd wonen toegewezen zodat we de gepaste begeleiding van de bewoners kunnen garanderen.

Een drastische maar noodzakelijke keuze zodat we onze werking rondkrijgen en de uitbraak snel kunnen indijken. De gevolgen voor de cliënten en hun families zijn groot. Onze zorg staat momenteel zwaar onder druk.  Moeilijke tijden, we gaan er samen voor!

We wensen onze medewerkers en cliënten die besmet zijn een spoedig herstel toe en hopen dat we deze uitbraak snel onder controle krijgen.