Corona maatregelen

Het coronavirus dwingt ons tot het nemen van ongeziene maatregelen.
De richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en het VAPH volgen elkaar in ijltempo op. We volgen de updates op de voet en passen bijna dagelijks onze werking aan. 
De belangrijkste richtlijnen zijn en blijven enerzijds handhygiëne en ‘social distancing’ of afstand houden. Bovendien houden we iedereen in de mate van het mogelijke op dezelfde plek om vermenging van groepen en contexten te voorkomen. Zo vermijden we dat cliënten ziek worden door het virus. We hebben immers heel wat mensen die tot de kwetsbare groep behoren door hoge leeftijd of door andere gezondheidsproblemen. Daarnaast doen we er alles aan om te vermijden dat veel medewerkers (tegelijk) ziek worden zodat we goede zorg kunnen blijven bieden.

Concreet betekent dit voor Mozaïek:
 • De dagondersteuning voor cliënten die niet bij ons wonen werd stopgezet  Ook de dagwerking van Monah en begeleid werken gaat niet langer door.
 • De bewoners die in Mozaïek aanwezig zijn gaan niet naar huis en nemen niet deel aan externe activiteiten. Voor hen worden dagactiviteiten per woning georganiseerd.
 • De bewoners die thuis verblijven komen niet terug voor het einde van de maatregelen. 
 • De bewoners van beschermd wonen blijven in hun woningen. Hun begeleiders nemen regelmatig contact met hen op.
 • Er worden geen bezoekers toegelaten in Mozaïek. Externen die uitzonderlijk toch de gebouwen betreden (voor bv. noodzakelijke herstellingen, …) registreren zich.  
 • Vrijwilligers en stagiairs worden momenteel ook niet meer toegelaten. Dit kan mogelijks wijzigen wanneer we helpende handen tekort zouden hebben.
 • De medewerkers van de dagondersteuning versterken de woonteams. Hiermee garanderen we kwaliteitsvolle zorg in tijden van crisis.
 • Er wordt sterk ingezet op preventie, door voldoende beschermende kledij (schorten, mondmaskers, handschoenen) en ontsmettingsproducten te voorzien. Hierbij hoort telkens informatie over het correct gebruik ervan.
 • Communicatie neemt een belangrijke plaats in het hele gebeuren:
  • Medewerkers blijven op de hoogte van de snel wijzigende maatregelen en de organisatorische regelingen door ’t Informatiefke .
  • We houden verbinding met ouders en familie van cliënten die thuis zijn: zorgcoördinatoren nemen regelmatig contact op.
  • Voor de ouders en familie van cliënten die in Mozaïek verblijven houden we contact op allerlei alternatieve manieren: via telefoon, Skype, Whats App …
  • We informeren de mensen uit het netwerk van onze cliënten via regelmatige brieven en mails. Wil je ze hier nog eens lezen? Klik hier

 

We gaan door een moeilijke periode!
Toch zien we daarnaast een grote solidariteit en flexibiliteit ontstaan, zowel binnen als rond Mozaïek. Vrijwillige ouders, buren, familieleden naaien mondmaskers, medewerkers nemen andere taken op en zijn soepel met hun werkuren, thuiszittende cliënten maken tekeningen, … de betrokkenheid van iedereen is zo bijzonder groot en dat is zo hartverwarmend mooi!

SAMEN KUNNEN WE DIT AAN!